Rusztowania systemowe

Profesjonalnie, w oparciu o przygotowane wcześniej oferty zajmujemy się transportem, montażem, demontażem oraz najmem ramowych rusztowań elewacyjnych – fasadowych w systemie RUX 65.

Posiadane przez nas rusztowania spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wyprodukowane zostały zgodnie z normami europejskimi PN-EN 12810 i PN-EN 12811. System rusztowań oznaczonych kodem EN 12810-3N-SW06/300-H2-B-LA posiada również stosowną rekomendację wydaną przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej po przeprowadzonych badaniach i analizach zawartych w Raporcie serii „U” Nr 18/2009.

image_rusztowania

Jesteśmy w stanie zapewnić dowolną ilość oraz konfigurację rusztowania mierzoną w metrach kwadratowych, dokonać transportu jego elementów w dowolne miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Profesjonalna kadra monterska gwarantuje szybką i bezpieczną instalację oraz deinstalację sprzętu na terenie budowy.