Kodeks postępowania

Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym od lat kierujemy się ogólnie znanymi normami etycznymi. Zwracamy przy tym uwagę aby każdy pracownik związany z naszym przedsiębiorstwem postępował według ściśle określonych zasad, które nieprzerwanie przez ostatnie 19 lat przyświecają naszej działalności. Te normy wytyczyły nam swoisty kodeks postępowania i składają się na niego:

RZETELNOŚĆ wykonywania powierzonych nam zadań oparta jest na opracowanych przez naszą firmę kosztorysach ofertowych pozwalających przewidzieć wysokość kosztów realizowanych inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu każdy współpracujący z nami kontrahent dysponuje wiedzą odnośnie koniecznej wysokości zasobów finansowych pozwalających na jej ukończenie.

SOLIDNOŚĆ jest kolejnym wyróżnikiem wypracowanym latami przez naszą firmę. Podejmujemy się tylko takich zadań, którym możemy sprostać. Sumiennie realizujemy każdą pracę powierzoną nam w oparciu o przedstawiony wcześniej harmonogram, dzięki czemu klient dysponuje informacją o ramach czasowych realizacji danego projektu.

UCZCIWOŚĆ w stosunku do inwestora ale i odwrotnie to kolejna niezmiernie ważna w tych czasach cecha, którą stawiamy na piedestale. Wykonane przez nas projekty muszą być zgodne z dostarczoną przez inwestora dokumentacją techniczną oraz mieścić się w ramach zawartej obopólnie umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za powierzone nam zadania sprowadza się do rzetelnego i terminowego wywiązywania się z podpisanych umów w oparciu o przedstawione wcześniej kosztorysy. Czujemy się nie tylko odpowiedzialni za realizowane przez nas projekty ale również za zatrudnionych przez nas pracowników, którzy są fundamentem tej firmy tworząc niepowtarzalny klimat. Dziękujemy Wam! Bez Was to wszystko nie miałoby sensu!

BEZPIECZEŃSTWO zapewnione przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, umowy o roboty budowlane, wykupione ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej dla firmy oraz dla wykorzystywanych przez nas maszyn powodują, że współpracujący z nami klient może spać spokojnie.

Przedstawione wyżej zasady pozwalają budować nam przez lata wartość najważniejszą dla nas i z pewnością dla naszych Klientów, mianowicie naszą WIARYGODNOŚĆ. Jesteśmy z niej dumni, dziękujemy za Wasze zaufanie, które nieustannie dopinguje nas do podnoszenia jakości świadczonych usług.