Zapytania ofertowe

image_dotacje_unijne

 

Inowrocław, dn. 12 czerwca 2014 r.

BUDREMEX Władysław Pilewski
ul. Niemojewskich 18
88-100 Inowrocław

Zapytanie ofertowe

Zwracam się prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej sprzedaży koparko-ładowarki JCB 4CX ECO. Oferta powinna zawierać cenę, rok produkcji, termin realizacji, specyfikację urządzenia z uwzględnieniem wszystkich parametrów. Wartość szacunkowa netto oferty powinna wahać się w granicach 275.000,00 PLN do 300.000,00 PLN. Powyższą koparko-ładowarkę chciałbym zakupić w listopadzie 2014 roku. Proszę o możliwie jak najszybsze przesłanie oferty.

Z poważaniem

Władysław Pilewski
właściciel przedsiębiorstwa